82714

Dispraksi

Dispraksi, çocuklarda ve yetişkinlerde ince ve/veya kaba motor koordinasyonunu etkileyen bir çeşit gelişimsel koordinasyon bozukluğudur.
 
Dispraksi konuşmayı da etkileyebilir.
 
Dispraksi, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından resmi olarak tanınan yaşam boyu sürecek bir durumdur.
Dispraksi serebral palsi ve felç gibi diğer motor rahatsızlıklardan farklıdır ve zihinsel yeteneklerin tümünde meydana gelir.
 
Bireyler zorluklarının nasıl ortaya çıktığı konusunda farklılık gösterebilirler: bunlar çevresel talepler ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak zamanla değişebilir.
 
Bireyin koordinasyon güçlükleri, eğitim, iş ve istihdamda günlük yaşam becerilerinin katılımını ve işleyişini etkileyebilir.
 
Çocuklar kendi kendine bakma, yazı yazma, bisiklet sürme ve oyun oynamak gibi diğer eğitsel ve rekreasyonel etkinlikler de de zorluk yaşayabilirler.
 
Yetişkinlikte bu güçlüklerin birçoğu devam edebilir; evde, işte ve eğitim hayatında yeni becerileri öğrenme zorluğu ile birlikte araba kullanmak, DIY (kendin yap) projeleri yapmak gibi.
 
Günlük hayatta da ciddi olumsuz etkilere neden olabilecek bir takım ortak zorluklar olabilir.
Bunlara sosyal ve duygusal zorlukların yanı sıra zaman yönetimi, planlama ve kişisel organizasyon ile ilgili sorunlar da dahildir ve bunlar bir yetişkinin eğitimini veya istihdam deneyimlerini de etkileyebilir.
 
Dispraksi problemi olan birçok kişi aynı zamanda hafıza, algılama, işleme ve konuşma ile ilgili zorluk yaşamaktadır.
 
Gelişimsel koordinasyon bozukluğu, çoğunlukla motor koordinasyon zorluklarını kapsayan bir genel terim olarak görülürken, Dispraksi, gündelik durumlarda hareketleri doğru düzende planlamak, organize etmek ve yerine getirmek için ek sorunlar yaşayan insanlar anlamına gelir.
Dispraksinin kesin sebepleri bilinmemekle birlikte bunun beyindeki mesajların vücuda iletilmesinde bir kesintiden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Dispraksi, bir kişinin hareketleri düzgün ve koordine bir şekilde gerçekleştirme kabiliyetini etkiler.