82714

Afazi

Afazi Nedir?

Afazi, beyinin sol yarı küresindeki dil merkezlerinde beyin travması veya dejeneretif hastalıklar gibi sebeplerle oluşan hasar sonucunda meydana gelen dil bozukluğudur. Buna bağlı olarak hastanın konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma ve yazma gibi becerilerinde de hasar oluşmaktadır. Afaziler, genel olarak akıcı ve tutuk afazi olmak üzere iki şekilde görülmektedir.

Afazi ne tür sorunlara neden olur?

Afazi kişinin entelektüel seviyesini etkilemeden, söylenenleri anlamada, akıcı ve anlamlı konuşabilmede, okuma ve yazmada bozukluklara neden olur. Afazinin türleri, hasarın beyindeki yerine ve şiddetine göre farklılıklar gösterebilmektedir.
Afazinin yol açtığı şikâyetler arasında;

Konuşmada tutukluk,
Belli bazı kelimeler dışında konuşamama,
Gramersiz konuşma,
Konuşmanın akıcı ancak içeriğin anlamsız olması,
Konuşurken kelimelerin yanlış telaffuz edilmesi veya benzer anlamlı bir kelime ile karıştırılması, (Bardak yerine tabak denmesi gibi),
Demek istenilen kelimenin hatırlanamaması,
Konuşulanları algılamada güçlük,
Önceden söylenmiş bir kelimeyi uygunsuz olarak yineleme,
Okuduğunu algılamada güçlük,
Yazı yazmada güçlük,
Kelimelerin yanlış yazılması ve cümle kuramama gibi durumlar bulunur.